Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

Cam kết dịch vụ khách hàng:Khi bạn mua sản phẩm, bạn có thể tận hưởng dịch vụ. Đó là một đường dây nóng dịch vụ mở cho cả ngày để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Khái niệm dịch vụ của chúng tôi:Chân thành, kịp thời và chu đáo.

Mục đích dịch vụ của chúng tôi:Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là cho khách hàng và chúng tôi coi nhu cầu của bạn là hướng đi để làm việc chăm chỉ.

Đường dây nóng dịch vụ:+ 86-393-8910800

E-mail:info@huichengool.com
Tiếp xúc:

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)