98327-87-8

  • Mua 98327-87-8,98327-87-8 Giá ,98327-87-8 Brands,98327-87-8 Nhà sản xuất,98327-87-8 Quotes,98327-87-8 Công ty
98327-87-8
  • HC
  • Trung Quốc

Sử dụng như chất xúc tác cho quá trình hydro hóa bất đối xứng và giảm cacbonyl.

2,2'-Bis (diphenylphosphino) -1,1'-binaphthyl

CAS

MF:  C44H32P2

FW:  622.67

Spec: 98%


Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right