884336-44-1

  • Mua 884336-44-1,884336-44-1 Giá ,884336-44-1 Brands,884336-44-1 Nhà sản xuất,884336-44-1 Quotes,884336-44-1 Công ty
  • Mua 884336-44-1,884336-44-1 Giá ,884336-44-1 Brands,884336-44-1 Nhà sản xuất,884336-44-1 Quotes,884336-44-1 Công ty
884336-44-1
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

9,9-Spirodifluorene-2-Boronic axit pinacol ester

CAS #Giáo dục[884336-44-1]

MFGiáo dụcC47H54Ôi4

FWGiáo dục682,93

Thông số kỹ thuật: 99%

Ứng dụng:Trung gian Oled

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right