84680-95-5

  • Mua 84680-95-5,84680-95-5 Giá ,84680-95-5 Brands,84680-95-5 Nhà sản xuất,84680-95-5 Quotes,84680-95-5 Công ty
84680-95-5
  • HC

1,1'-Bis (di-tert-butylphosphino) ferrocen

1,1'-Bis (di-tert-butylphosphino) ferrocen

CAS

MF:C26H44FeP2

FW:474.42


Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right