76186-72-6

  • Mua 76186-72-6,76186-72-6 Giá ,76186-72-6 Brands,76186-72-6 Nhà sản xuất,76186-72-6 Quotes,76186-72-6 Công ty
76186-72-6
  • HC
  • Trung Quốc

Được sử dụng trong màn hình OLED Intermediates

4,7-dibroMo-5,6-dinitrobenzo [c] [1,2,5] thiadiazole

CAS

MF: C6Br2N4O4S
MW:
383.96


Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right