71360-06-0

  • Mua 71360-06-0,71360-06-0 Giá ,71360-06-0 Brands,71360-06-0 Nhà sản xuất,71360-06-0 Quotes,71360-06-0 Công ty
71360-06-0
  • HC
  • Trung Quốc

Được sử dụng trong màn hình OLED Intermediates

Bis (3,5-dimetylphenyl) phosphine

CAS

MF:C16H19P

MW  242.3

 


Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right