713125-22-5

  • Mua 713125-22-5,713125-22-5 Giá ,713125-22-5 Brands,713125-22-5 Nhà sản xuất,713125-22-5 Quotes,713125-22-5 Công ty
713125-22-5
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

4-BroMo-9,9-diphenyl-9H-fluorene 
CAS #: [713125-22-5] 
MF:C25H17Br
FW: 397,31
Thông số:chất rắn màu trắng, 99%

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right