605644-46-0

  • Mua 605644-46-0,605644-46-0 Giá ,605644-46-0 Brands,605644-46-0 Nhà sản xuất,605644-46-0 Quotes,605644-46-0 Công ty
605644-46-0
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

9,9-Dimethyl-2-nitrofluorene
CAS #: [605644-46-0]
MF:C15H13KHÔNG2
FW:239,27
Thông số:chất rắn màu vàng, 99%

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right