564483-19-8

  • Mua 564483-19-8,564483-19-8 Giá ,564483-19-8 Brands,564483-19-8 Nhà sản xuất,564483-19-8 Quotes,564483-19-8 Công ty
564483-19-8
  • HC
  • Trung Quốc

Ligand cho Buchwald-Hartwig phản ứng chéo khớp nối và vv

2-Di-tert-butylphosphino-2' , 4' , 6'-triisopropylbiphenyl (TBU-XPhos)

CAS

MF:C29H45P

FW:424.64

Spec: White solid,98%


Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right