502161-03-7

  • Mua 502161-03-7,502161-03-7 Giá ,502161-03-7 Brands,502161-03-7 Nhà sản xuất,502161-03-7 Quotes,502161-03-7 Công ty
502161-03-7
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

3-Iodo-N-phenylcarbazole
CAS #: [502161-03-7]
MF:C18H12TRONG
FW:369,20
Thông số:Chất rắn màu trắng, 99%

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right