444796-09-2

  • Mua 444796-09-2,444796-09-2 Giá ,444796-09-2 Brands,444796-09-2 Nhà sản xuất,444796-09-2 Quotes,444796-09-2 Công ty
444796-09-2
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

2,7-Dibromo-N-phenylcarbazole

cas # Nâng [444796-09-2]

MF C C18H11Br2N

FWiên 401,09

Thông số kỹ thuật: 98%

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right