37500-95-1

  • Mua 37500-95-1,37500-95-1 Giá ,37500-95-1 Brands,37500-95-1 Nhà sản xuất,37500-95-1 Quotes,37500-95-1 Công ty
37500-95-1
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

3,6-Di-tert-butylcarbazole

CASGiáo dục[37500-95-1]

MFGiáo dụcC20H25N

FWGiáo dục279,42

Thông số kỹ thuật: 99,8%

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right