3674-09-7

  • Mua 3674-09-7,3674-09-7 Giá ,3674-09-7 Brands,3674-09-7 Nhà sản xuất,3674-09-7 Quotes,3674-09-7 Công ty
3674-09-7
  • HC
  • Trung Quốc

được sử dụng trong intermedates chức năng

2,3-dichloro-propanoicacimethylester

CAS

MF: C4H6Cl2O2

MW:  158.20


Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right