3652-90-2

  • Mua 3652-90-2,3652-90-2 Giá ,3652-90-2 Brands,3652-90-2 Nhà sản xuất,3652-90-2 Quotes,3652-90-2 Công ty
3652-90-2
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

2-Bromocarbazole
CAS #: [3652-90-2]
MF:C12H8Anh
FW:246.11
Thông số:Tắt rắn, 99%

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right