213697-53-1

  • Mua 213697-53-1,213697-53-1 Giá ,213697-53-1 Brands,213697-53-1 Nhà sản xuất,213697-53-1 Quotes,213697-53-1 Công ty
213697-53-1
  • HC
  • Trung Quốc

Ligand sử dụng trong phản ứng ghép và phản ứng thế như Suzuki và Buchwald-Hartwig.

2-Dicyclohexylphosphino-2' - (N, N-dimetylamino) biphenyl (Davephos)

CAS

MF:  C26H36NP                        

FW:  393.54

Spec:  98%


Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right