189367-54-2

  • Mua 189367-54-2,189367-54-2 Giá ,189367-54-2 Brands,189367-54-2 Nhà sản xuất,189367-54-2 Quotes,189367-54-2 Công ty
189367-54-2
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

2,7-Dibromo-9,9-Dihexylfluorene
CAS #: [189367-54-2]
MF:C25H32Br2
FW:492,33
Thông số:98%

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right