144981-85-1

  • Mua 144981-85-1,144981-85-1 Giá ,144981-85-1 Brands,144981-85-1 Nhà sản xuất,144981-85-1 Quotes,144981-85-1 Công ty
144981-85-1
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

2-Iodo-9,9-dimethylfluorene
CAS #: [144981-85-1]
MF:C15H13tôi
FW: 320,17
Spec: Chất rắn màu trắng, 98%

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right