136630-39-2

  • Mua 136630-39-2,136630-39-2 Giá ,136630-39-2 Brands,136630-39-2 Nhà sản xuất,136630-39-2 Quotes,136630-39-2 Công ty
136630-39-2
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

2,7-Dibromocarbazole
CAS #: [136630-39-2]

MF:C12H7Br2N
FW:325,00
Thông số:Chất rắn màu trắng, 99%

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right