12150-46-8

  • Mua 12150-46-8,12150-46-8 Giá ,12150-46-8 Brands,12150-46-8 Nhà sản xuất,12150-46-8 Quotes,12150-46-8 Công ty
12150-46-8
  • HC
  • Trung Quốc

Ligand cho Ruthenium xúc tác tổng hợp amin xanh hơn từ amin và rượu bằng cách mượn hydro.

1,1'-Bis (diphenylphosphino) ferrocene (Dppf)

CAS #: [12150-46-8]

MF: C34H28FeP2

FW: 554,38

Thông số:99%


Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right