1161009-88-6

  • Mua 1161009-88-6,1161009-88-6 Giá ,1161009-88-6 Brands,1161009-88-6 Nhà sản xuất,1161009-88-6 Quotes,1161009-88-6 Công ty
1161009-88-6
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

4-bromo-9,9'-Spirobi [9H-fluorene
CAS #: [1161009-88-6] 
MF:C25H15Br
FW: 395,31
Thông số:Chất rắn màu trắng, 98%

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right