1099593-10-8

  • Mua 1099593-10-8,1099593-10-8 Giá ,1099593-10-8 Brands,1099593-10-8 Nhà sản xuất,1099593-10-8 Quotes,1099593-10-8 Công ty
1099593-10-8
  • HC
  • Trung Quốc

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm trung gian OLED

2-bromo-spiro [fluorene-7,9'-benzofluorene]

Trách nhiệm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
close left right