cas 26680-54-6

  • 26680-54-6

    OSA có khả năng tuyệt vời để tăng khả năng tương thích của hydrophobe và tinh bột, nó là một phụ gia tarch biến đổi trong quá trình sản xuất keo tinh khiết. Sản phẩm sửa đổi có thể được sử dụng làm lớp phủ giấy, chất làm đặc, chất ổn định và chất đóng gói. OSA cũng có thể được sử dụng làm chất đóng rắn nhựa epoxy, vật liệu được bảo dưỡng có độ dẻo dai, chống ẩm và tính chất điện tuyệt vời. OSA trộn với chất đóng rắn anhydride khác theo tỷ lệ thích hợp có thể có được sản phẩm được bảo dưỡng tốt hơn.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)