N-4-Phenyl (4-Dibenzofuran) -Triphenylene

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)