N- [4 - (2-naphtyl) phenyl] -9,9-dimethylfluoren-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)