N- (9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl) dibenzo [b, d] thiophen-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)