N- (9,9-Dimethylfluorene-2-yl) -9,9-Diphenylfluorene-2-Amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)