N- (4-bromophenyl) -4-p-Triphenylamine

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)