N- (4-Bromophenyl) -N, N-bis (1,1'-biphenyl-4-yl) amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)