N- (4-Bromophenyl) -4-biphenylamine

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)