N- (4 - (dibenzofuran-4-yl) phenyl) -4- (dibenzofuran-4-yl) -N- (4'-phenyl-biphenyl-4-yl) benzenamine

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)