N- (4 (phenanthren-9-YL) phenyl) - [1,1 '': 2,1" -terphenyl] -4-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)