N- (4,4-di-tert-butyl biphenyl-2-yl) -9,9-dimethylfluorene-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)