N- (2-bromophenyl) -N- (4-biphenyl) -9,9-dimethylfluorene-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)