N- (2-biphenyl) -N- (9,9-dimethylindol-2-yl) -9,9-spirobifluorene-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)