N- (2-biphenyl) -N- (9,9-dimethylindol-2-yl) -2,7-di-tert-butyl-9,9-spirobifluorene-2 ​​'' - amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)