N - ([1,1 ': 4'1 "-terphenyl] -4-YL) - [1,1: 2'1" -terphenyl] -4-amin 1222634-03-8

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)