N - ([1,1 '' - biphenyl] -2-YL) - [1,1 '': 2 '', 1" -terphenyl] -4-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)