N - ([1,1'-biphenyl] -4-yl) -3 '- (9H-carbazol-9-yl) - [1,1'-biphenyl] -4-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)