N - ([1,1'-biphenyl] -3-yl) -9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)