N - ([1,1''biphenyl] -4-YL) - [1,1 '': 2 '', 1" -terphenyl] -4-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)