N [4 (9,9-dimethylfluoren-2-yl) phenyl] -4-biphenylamine

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)