N [1,1 '' - diphenyl] -4-yl-9,9-dimethyl-N- [4 (9-phenyl-9H-carbazol-3-yl) phenyl] -9H-fluorene-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)