N, N-di (1,1 '' - biphenyl-4-yl) -2-bromo- [1,1-biphenyl] 4-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)