N, N-Bis (4-bromophenyl) -9,9-dimethylfluoren-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)