N, N'-Di [(1-naphthalenyl) -N, N'-diphenyl] -1,1'-biphenyl) -4,4'-dimine

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)