Bis- (9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl) -amine

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)