Bis (diphenylphosphino) mêtan (DPPM)

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)