B- [2- (9H-Carbazol-9-yl) phenyl] axit boronic

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)