9-Bromo-10- (9-phenanthryl) anthracene

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)