9- [1,1'-Biphenyl] -3-yl-9 '- [1,1'-biphenyl] -4-yl-3,3'-bi-9H-carbazole

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)